Bir teslimin ihracat teslimi sayılması için aranan şartlar

Bir teslimin ihracat teslimi sayılması için aranan şartlar 

Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:
a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.
b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.
İhracat teslimi yapılacak yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak mal miktarı ve cinsi ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Gümrük antreposuna konulan malın ihracatının belirlenen sürede veya şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi veya tevsik edilememesi hallerinde; ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.
Bir hizmetin ihracat hizmeti sayılması için aranan şartlar
Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.

  1. The conditions required for a delivery to be regarded as an export delivery

 
 The following conditions must exist in order for a delivery to be regarded as an export delivery:
 
a) Delivery must be made to a customer abroad, or to a buyer  operating in the free zone, or to an authorized official of a bonded warehouse.
 
b) The goods subject to delivery must cross the Customs Line of the Republic of Turkey and arrive at a foreign country, or must be stored in an authorized bonded warehouse to be sipped to the customer abroad. The processing of goods subject to delivery prior to their exportation, whether by firms acting on behalf of the recipient or by the recipient himself, or the appreciation of such goods in any way shall have no effect on the situation.
 
The Ministry of Finance is authorized to determine the bonded warehouses  duly authorized to be used in export deliveries and the documents required to be drawn up in such bonded warehouses, to introduce limitations regarding quantity of merchandise to be stored in bonded warehouses and the period of their storage n bonded warehouses, through the receipt of the opinion of the Undersecretariat of Customs. 
 
            In cases  when the exportation of the merchandise that is stored in the bonded warehouse is not accomplished or authenticated within the specified period,  the operator of the bonded warehouse shall be jointly and severally responsible for the payment of the taxes that are caused to be lost,  the penalties and the delay interests to be calculated over this total,  together with the taxpayer who has received the value added tax refund.
 
The conditions required for a delivery to be regarded as an export delivery
 
       The term “customer abroad” shall mean recipients whose residence, place of work, headquarters, legal address or place of business is abroad, as well as branches in foreign countries acting independently on behalf of a firm in Turkey. The following conditions must exist in order for a service to be regarded as a service performed for a customer abroad:
 
a) The services must have been performed for a customer who is outside the country;
 
b) Benefit of the service should be derived abroad.

YMM

HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: