KDV’nin gider veya maliyet olarak dikkate alınacağı durumlar

Katma Değer Vergisi’nin nihai yüklenicileri mal ve hizmetleri tüketenler olup, mal ve hizmetleri üretip satanlar sadece sorumlu konumundadırlar. İmdirim mekanizması verginin mal ve hizmetleri üreten ve satanlar üzerinde kalması engellemektedir.

Mal ve hizmet alımları ile giderler nedeniyle yüklenilen vergiler mal teslimleri ve hizmet ifası nedeniyle hesaplanan vergiden indirilmektedir. Ancak bazı durumlarda yüklenilen KDV’nin indirilmesine cevaz verilmez. Bu gibi durumlarda yüklenilen KDV gider veya maliyet unsuruna dönüşebilir.

Bu durumda mal ve hizmet alımları nedeniyle yüklenilen KDV’nin gider ve maliyet unsuruna dönüştüğü halleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Teslimleri KDV’den istisna olan işlemler nedeniyle yüklenilen KDV (KDVK’nun 16,17, Geçici 10 ve 15’inci maddelerindeki istisnalar ile Olağan Üstü Hal Bölge Valiliğine yapılan teslimlere ilişkin istisnalar)

Bağış ve yardımlarda KDV (KDVK’na göre istisna olmayan bağış ve yardımlar nedeniyle yüklenilen KDV)

Binek otomobillere ilişkin KDV
 
Zayi olan mallar nedeniyle yüklenilen KDV

Promosyon ürünleri verilmesi halinde uygulama

KDV’nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi hali.

İndirim hakkının ortadan kalktığı hallerde gider kaydı.

Cases when the VAT shall be treated as cost or expense

The parties who are the final taxpayers of the value added tax are those who have consumed the concerned goods and services, and those who manufacture and sell the concerned goods and services are only called “the responsible taxpayers”

      According to the application, the purchases of the goods and services, and the taxes incurred on account of the expenses, are deducted from the taxes that are calculated on account of the deliveries of goods and performance of services. However, in certain cases, the deduction of the VAT incurred is not allowed. In such cases, the VAT incurred may be transferred into an expense or a cost item. 

Hence, the circumstances under which the VAT incurred on account of the purchase of goods and services, into cost and expense items,   can be outlined as follows:

The VAT that is borne on account of the transactions  consisting of deliveries that are exempted from VAT. (Exemptions provided in Articles 16, 17 and Temporary Articles 10 and 15 of the Value Added Tax Code and the exemptions that are relevant to  the deliveries made to the Regional Governor of the State of Emergency).

      On grants and donations (the VAT’s incurred on account of the grants and donations that are not excluded from VAT)

VAT  paid over the passenger  vehicles,

VAT incurred on account of the merchandise that is lost,

Application on the goods that  are distributed for promotion purposes. 

Disclosure of VAT separately on  invoices and similar documents,

Expense recording in cases when the right of deduction is eliminated.

YMM

HASAN YALÇIN

One Trackback

  • 02 Ekim 2022 | Permalink |

    Haberler

    KDV’nin gider veya maliyet olarak dikkate alınacağı durumlar – Mali Müşavir Alanya | SMMM İrfan AKALIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: