Konsiye Satışlarda Fatura

Konsinye kavramı bir malın mülkiyet devri yapılmaksızın başka bir kişiye satılması amacıyla gönderilmesi olarak tanımlanabilir. Bu şekilde gönderilen mala  konsinye mal, satış işlemine de konsinye satış denmektedir.

Konsinye satışlarda malın mülkiyeti yine satıcı firmaya yani konsinye malı gönderene aittir. Bu nedenle konsinye malı gönderen firma bu malları 153 nolu hesabın ayrı bir detayında izlerken alıcı firma ise nazım hesaplarda izleyecektir. Malın mülkiyeti yine malı konsinye olarak gönderen firma da olacağı için dönem sonlarında değerlemeyi de bu firma yapacaktır.

Konsinye malların gönderilmesi aşamasında sevk irsaliyesi düzenlenecek ancak bu irsaliyenin üzerine malların konsinye olarak gönderildiği belirtilecektir.  Malın alıcı tarafından satıldığının firmaya bildirilmesi sonucunda da fatura düzenlenecektir. Başka bir ifadeyle konsinye satışlarda  sevk irsaliyesinin düzenlenmesinden yedi gün sonra fatura düzenleme mecburiyeti yoktur.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin e bendinde de konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda vergiyi doğuran olayın malların alıcıya teslimi ile doğacağı belirtilmiştir. Burada alıcıdan kasıt konsinye suretiyle malı zilyetliğinde bulunduran kişiden malı alan kişidir.

Ayrıca malların konsinye olarak alan firma veya kişide kalma süresine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur.
 

  1.  Invoices in Consignment Sales
 1.  
  The term “consignment” can be defined as the shipment of a given merchandise for purposes of sale to another person, without the transfer of ownership.  Merchandise that is shipped in this manner is called “consigned goods”, and the sales transaction is called “consignment sale”.
   
              In consignment sales, the ownership of the merchandise belongs to the supplies firm, in other words, to the consignor.  Accordingly, while the consignor firm keeps track of the merchandise under a separate detail of the account group 153, the buyer firm shall keep track of the transaction under its memorandum accounts. Furthermore, since the ownership of the merchandise shall belong to the consignor, at period ends, the appraisal process shall be undertaken by the consignor firm. 
   
              During the shipment of the consigned goods, a waybill shall be drawn up; and it will be indicated that the goods have been shipped on consignment basis on the waybill. Meanwhile, an invoice shall be drawn up  following the notification of the firm on the sale of the merchandise by the buyer. In other words, in consignment sales, there is no obligation to draw up the invoice within seven days as of the date of drawing up of the waybill. 
   
              In Article 10/e of the Value Added Tax Code, it is also stated  that the event giving rise to tax shall emerge upon the delivery of the merchandise to the buyer. Here, the term “buyer” refers to the person who has taken over the merchandise from the person who is in possession of the said merchandise through consignment.
   
  Moreover, there exists no limitation regarding the period of acquisition of the merchandise by the firm or person who has receipt the concerned merchandise in consignment.

  YMM HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: