Kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olan kurumlar

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır.
 
Buna göre muafiyetten yararlanacak kurumun, 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlama alanında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi amacıyla kurulmuş olması gerekmektedir.
 
Ayrıca muafiyetten yararlanacak kurumun, kuruluş sözleşmelerinde sadece küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulduğu ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürecekleri, ortaklara kâr payı dağıtmayacakları açıkça yazılı olacaktır.
 
Söz konusu kurumun statüsü, muafiyetten yararlanma açısından önem arz etmemektedir. Bu kurumun, Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde yazılı kurumlar arasında yer alması yeterlidir. Ancak, sözü edilen kurumların kuruluş sözleşmelerinde münhasıran küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kuruldukları ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürecekleri, ortaklara kâr payı dağıtmayacakları açıkça yazılı olacaktır.
Yukarıda açıklanan şekilde kurulan bu kurumların, anılan muafiyetten yararlanabilmeleri için;

 • Kurumun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yabancı devletler veya uluslararası finans kuruluşları arasında imzalanan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olması,
 • Kurumun elde ettiği kazançların kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kalan tutarının tamamının teminat sorumluluk fonuna eklenmesi,
 • Teminat sorumluluk fonunun ortaklara dağıtılmaması, sadece küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi temininde teminat sağlamak için kullanılması,
 • Teminat sorumluluk fonunun küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan banka ve kuruluşlarda değerlendirilmesi,
şarttır.
 

Corporations established for the provision of credits

 
Pursuant to Article 4/i-(l) of the Corporation Tax Code,  corporations which are established exclusively for the purpose of providing credit guarantees to small and medium scale enterprises, within the framework of financial and technical cooperation agreements signed with foreign countries or international finance organizations, and which add the earnings they derive from such activities to guarantee liability funds, and which do not distribute the funds they own to their partners, but deposit the same in banks and organizations providing credit to small and medium scale enterprises, are excluded from corporation tax.
 
Accordingly; the corporation that will be entitled to corporation tax exemption,  should be established for the purpose of eliminating the difficulties that emerge in connection with the procurement of credits to the small and medium scale enterprises defined in the Regulation Concerning the Definition, Qualities and Classification of Small and Medium Size Enterprises, promulgated in the Official Gazette dated 18/11/2005 and numbered 25997.
 
Moreover, in the articles of incorporation of the corporations to become entitled to benefit from the corporation tax exemption, it should be explicitly stated that the corporation has been established exclusively for the purpose of providing  loans to small and medium size enterprises, that it will conduct its operations within this framework,  and that it will not distribute dividends to its shareholders.
 
The status of the concerned corporation is important  from the standpoint of entitlement to the exemption.  For such entitlement,  the corporation’s  being included among the type of corporations listed in Article 1 of the Corporation Tax Code, shall be deemed as adequate. However, in the articles of incorporation of the corporations to become entitled to benefit from the corporation tax exemption, it should be explicitly stated that the corporation has been established exclusively for the purpose of providing  loans to small and medium size enterprises, that it will conduct its operations within this framework,  and that it will not distribute dividends to its shareholders.
 
In order for the corporations that are established in the manner explained above to benefit from the concerned exemption, they should fulfill the following conditions:
 
 • The corporation should be established for the purpose of operating within the framework of  the financial and technical cooperation agreements signed between the Republic of Turkey and foreign states or international finance institutions,
 • They should add the entire outstanding earnings total following the deduction of the legal obligations, to the guarantee liability fund.
 • The guarantee liability fund should not be distributed to the partners,  and should be used exclusively in the provision of guarantees in the procurement of credits to small and medium scale enterprises,
 • The guarantee liability fund should be  deposited in banks that provide credits to small and medium scale enterprises.

YMM

HASAN YALÇIN

One Trackback

 • 15 Ekim 2014 | Permalink |

  Iraq News…

  Kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olan kurumlar – Mali Müşavir Alanya | SMMM İrfan AKALIN…

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: