MESLEKİ SORUNLAR

       Devletin torba kanun diye adlandırılan ve yakın bir tarihte yasalaşacak olan yeniden yapılandırma çalışmalarının yapıldığı; İşleyişe engel olan anlamını yitirmiş, ve çalışmaları kolaylaştıracak bir takım düzenlemeleri de torba yasa kapsamına alıp pürüzlerin temizlenmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmaktadır.

       Şüphesiz bu kanunların uygulanması mali Müşavirlerin eliyle olacaktır. Hal bu ki Mali Müşavirlerin Meslek icrasında önemli bir sorunu vardır. Ücret tahsil sorunu. Mali Müşavirler yaptıkları işlerin ücretini büyük çoğunlukta tahsil edemedikleri önemli bir realitedir. Meslek camiamızın üzerindeki bu kambur kaldırılmalıdır. Bu sorunun çözümü de aşağıda belirtildiği şekilde olabileceği düşüncesindeyim.

       Bir diğer konu ise Yine Meslek mensuplarının müşterileri ile yapmış oldukları “Sözleşme Damga Vergileridir”. Sözleşme damga vergileri konusunda “Sözleşeme Dama vergilerinin sabit olacağı” bir madde eklenmelidir. Ve torbaya konulmalıdır. örneğin sözleşme düzenlendiğinde ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığının sistemine girilmesi ile birlikte belirlenen sabit bir rakamın damga vergisi olarak ödenmesi dir.

   Mali müşavirlerin tahsilat sorununun giderilmesi için 3568 sayılı meslek yasasının“Birliğin görevleri” başlıklı 29. Maddesine aşağıdaki şekilde ı) Meslek mensuplarının ücretlerinin tahsilatını düzenli olarak tahsil edilmesi ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak için finansman ve veya faktöring şirketini sermayesi birlik kaynaklarından sağlanmak suretiyle kurar ve yönetir. İbaresinin eklenmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi bu bir kanuni düzenlemedir. Öncelikle bunun gerekli kurullarda görüşülmesi ve meclisten geçmesi gerekmektedir. Bu maddeye istinaden birlik bir finansman veya faktoring şirketini kurmalıdır. Bu şirketin sermayesi türmobun halen kasasında bulunan kaynaklardan sağlanmalıdır. Bu şirketin amaç ve konusu meslek mensuplarının müşterileri ile yapmış oldukları sözleşmeleri internet ortamında şirketin hazırlayacağı bilgisayar proğramına girmelidir. Ücretler kesinlikle bu şirket üzerinden tahsil edilmelidir. Mükelleflere muhasebe ücretlerini bu şirketin sistemine banka aracılığı yatırma zorunluluğu getirilmelidir. Sözleşmelerin mutlaka sisteme girilme mecburiyeti getirilmelidir. Bunun için Gelir idaresi taslak tebliğini hazırlamış bulunmaktadır.Bu taslak metinde ücret ile ilgili düzenlemelerin yeralası gerekmektedir. Bu işlemden sonra meslek mensubu mükellef ile ücret konusun da asla karşı karşıya gelmemelidir. Mükellefin ücreti sisteme geç ödemesi halinde gecikme faizi ödemesi gerekmektedir. Belirli bir süre ödeme yapmaz ise faktör şirketi Turmob aracılığı ile maliye bakanlığına ve meslek mensubuna durumu bildirmek suretiyle sistemden beyanname verilmesini geçici süre durdurulmalıdır.

   Faktör şirketi kendi komisyonunu kestikten sonra her ay meslek mensubunun parasını net olarak ödemelidir.

Bu sistem işlemeye başladıktan sonra,

a) Meslek mensuplarımızın tahsilat sorunu kesin olarak çözümlenmiş olacaktır. b) Devlete olan vergisini ve ssk primlerini öncelikle ödemiş olmak koşulu da getirilmek suretiyle devlet etkin vergi tahsilatı sağlanmış olacaktır.                       c) Haksız rekabet önlenmiş olacaktır.                                                                                     d) Meslek mensupları ücret sorunu çözümlendiği için daha müreffeh bir yaşam kalitesi elde etmiş olacaklardır.                                                                                                e) Bağımsız kamu görevlerini yerine getirmeleri sırasında bağımsızlığı zedeleyici durumların ortadan kalkması sağlanmış olacaktır.                                     f) Sistemde önemli bir düzenlemenin yapılması ile oluşan olumlu etki ile devletin gelirlerinde önemli bir artış sağlanmış olacaktır.                                           g) Meslek mensuplarının saygınlığı artacaktır.                                                                  h) Meslek mensupları tahsilat için harcayacakları zaman ve enerjiyi ve hatta bunun verdiği olumsuz psikolojik etkinin de ortadan kalkmış olması ile daha verimli alanlarda kendilerine yön verecekler ve önemli pojelere imza atabileceklerdir.                                                                                                                               i) Eğitim ve sağlıklarına daha fazla zaman ayırabilecekler ve daha sağlıklı hizmet üretebilecekler ve topluma ve ekonomiye katkıları artan oranda ivme sağlayacaktır.

SMMM İRFAN AKALIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: