Muhtasar beyannamenin verilmesi

Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirmesine mahsustur.
 
Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye ve tevkifat konuları itibarıyla ayrı ayrı beyanname verme mecburiyeti getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir

94’üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri  ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.

Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir.

Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94’üncü maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilirler. Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname vermezler

Filing of the Income Withholding Tax Returns
 
Income withholding tax return, is filed to the tax office in the form of an aggregate tax return covering the total tax bases of the taxes levied by the employers or other persons who apply tax withholding .
The Ministry of Finance is authorized to determine the form, contents, and  the annexes of the income withholding tax return, and he impose the obligation to file separate tax returns as per the subject matter of withholding.
 Those who are obliged to apply tax withholding pursuant to Article 94, are required to notify the tax office of the district where the withholding taxes were paid or have accrued,  the payments that they have made and the profits and revenues thy have accrued and the taxes they have withheld over these totals,  until the closing of the twenty third day of the subsequent month. This period may be further extended for one month,  for the purpose of  the notification of the  taxes to be levied on the deposit interests that are accrued at year ends.  
Meanwhile, the statement of the payments and accruals made in various locations within the municipality borders and the relevant taxes, from a single center.
 Excluding those who apply withholding on  agricultural products, employers who recruit less than 10 employees, may file their income withholding tax returns regarding the withholdings that they apply pursuant to Article 94,  until the closing of the twenty third day of  the months of January, April, July and October instead of every month,  provided that they notify the concerned tax offices in advance.
 Administrations and establishments included in the general budget, shall not be required to file tax returns for the tax withholdings that they apply.

YMM HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: