Perakende satış fişine dayanarak gider yazılabilecek harcamalar nelerdir?

Perakende satış fişine dayanarak gider yazılabilecek harcamalar nelerdir?
İşletme bünyesinde yapılan harcamaların perakende satış fişine dayanılarak gider yazılıp yazılmayacağı hususunda uzun süre tereddütler oluşmuş, ancak Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu  206 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı şartlar altında perakende satış fişine dayanılarak gider yazılabileceğini belirtmiştir. 
Buna göre perakende satış fişine dayanılarak gider yazılabilmesi ancak aşağıda yer alan şartların mevcudiyeti ile mümkündür.

  • Alınan malların kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi mallar olması,
  • Sözkonusu bu malların işyerinde kullanılmak veya tüketilmek amacıyla satın alınması,
  • Sözkonusu malların bedelleri fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmaması, (01.01.2008 tarihinden itibaren 600,00 YTL )
  • Sözkonusu alınan malların hiç bir şekilde tekrar satışa konu olmaması gerekir.

Bunun yanısıra Maliye Bakanlığı 1990/4 sayılı Katma Değer Vergisi iç genelgesinde sözkonusu perakende satış fişlerinde yer alan KDV’lerinin indirim konusu yapılabileceğini belirtmiştir. Söz konusu iç genelgenin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir.
“…….. sözü edilen Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.”

What are the expenses that can be recorded as expense based on the retail sales slips?

 
The subject matter as to whether or not the expenditures incurred within the enterprise can be recorded as expense based on the retail sales slips, has long been a topic of debate and uncertainty.  In the Tax Procedures Code General Communiqué Series No. 206, the Ministry of Finance has announced that subject  to certain conditions, such expenditures may be recorded as expense on the basis of retail sales slips.
 
Accordingly, recognition as expense on the basis of retail sales slips, can only be possible in the existence of the following conditions: 
 

  • The goods purchased should consist of items such as stationery, office supplies and cleansing materials,

 

  • The items in question should be purchased for the purpose of being utilized and expended in the workplace,

 The cost of the goods in question, should not exceed the legal limit  that determines the obligation to issue invoices (600.00 YTL as of 01.01.2008)

 The goods in question should in no way become subject to resale.

 Additionally, through the Value Added Tax Internal Circular numbered 1990/4, the Minister of Finance has stated that taxpayers may deduct the VAT’s that are disclosed on the retail sales slips and the receipts  printed by cash registers within the framework of the general principles, provided that the concerned documents are recorded in the legal books.

YMM

HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: