Seyahat harcamasının gider yazılmasında temsil yetkisinin aranıp aranmayacağı

“Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan bir kimsenin işle ilgili seyahat ve ikamet giderlerinin kabul edilebilmesi için, şirketi temsil yetkisinin bulunması şart değildir.
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesi yoluyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin 4 numaralı bendinde, işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderlerinin ticari kazançtan indirilebileceği belirtilmektedir.

Olayda ise vergi dairesi müdürlüğünce, seyahatin işle ilgili olmadığı veya giderin, işin ehemmiyet ve genişliğine nazaran fazla olduğu yolunda herhangi bir iddia ileri sürülmemekte, sadece Y.M.’ın şirketi temsile yetkili bulunmadığı belirtilmekte ve anonim şirketlerin temsili hakkındaki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılmaktadır.

Şirket ortağı ve idare meclisi üyesi olduğu ihtilafsız bulunan bir kimsenin şirketin iştigal mevzuu ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilebileceği tabii olup, bu seyahatla ilgili giderlerin masraf kaydı için temsil yetkisinin bulunması şart değildir.

Bu nedenlerle davanın reddine 13.10.1973 gününde oybirliğiyle karar verildi.” (Danıştay 4. Daire, 13.10.1973, Esas No:1971/3665, Karar No:1973/4507)
YMM

HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: