SGK'lıların sağlık yardımında neler değişti?

SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri düzenleyen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) küçük bazı değişikliklerle yeniden yayınlandı. Sigortalıların hastanelere başvurusunda vizite kağıdı kaldırıldı.

İşte 1 Nisan’da yürürlüğe giren yeni SUT’ta yer alan bazı hükümler;

Sağlık kuruluşlarına başvuru

SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler, SUT’ta belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla SGK ile sözleşmesi bulunan ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler.

Daha önce SGK sigortalılarının sağlık kurumlarına başvurularında vizite kağıdı ibrazı talep edilmekte iken, son değişiklikle vizite kağıdı uygulaması kaldırıldı.

SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin, istisnalar hariç olmak üzere acil haller dışında SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti bedelleri

SGK tarafından karşılanmayacak.

SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatlarını ayrım yapmaksızın kabul etmek zorundadır.

Kimlik tespiti şart

Sağlık kurum ve kuruluşları, SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatı aşamasında (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra) nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise SGK sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti yapacaktır.

Kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle SGK’nın zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından uğranılan zarar geri alınacaktır.

Yurtdışı sigortalı müracaatları

Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’nce düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ne istinaden (Kurum bilgi işlem sisteminde müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar) sağlanacaktır.

Yurt dışında tedavi

SGK sigortalılarından özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak;

a) Geçici görevle yurt dışına gönderilenlere sadece acil hallerde,

b) Sürekli görevle gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere, acil hal olup olmadığına bakılmaksızın, sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri, yurtiçinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla Kurumca karşılanacaktır.

Katılım payı değişmedi

Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutardır.

Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı,

b) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,

c) Vücut dışı protez ve ortezler,

d) Yardımcı üreme yöntemi tedavileri.

Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı (1) Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL

Özel sağlık kurumlarında 15 TL

Olarak uygulanacaktır.

One Comment

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: