Temsil ve ağırlama harcamaları

Temsil ve ağırlama harcamaları

Temsil ve ağırlama harcamaları ile kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi arasında direkt bir ilişkinin olduğu açıktır. Ancak anılan harcamaların suistimallere açık bir harcama olması nedeniyle vergi idaresi yıllardır süre gelen uygulamalarında bu harcamaların gider yazılabilmesi için belirli şartları aramaktadır ki Danıştay tarafından verilen bir çok kararda da bu şartlar teyit edilmiştir:Buna göre,
 
1.Her şeyden önce temsil ve ağırlama harcamasının yapıldığı kişinin veya kişilerin firma ile ticari ilişkisi olması gerekir.
 
2.Yapılan temsil ve ağırlama harcamasının işletmenin büyüklüğü ve hacmi ile orantılı olması ve yapılan harcamanın bu harcama nedeniyle amaçlanan sonuçları aşmaması gerekmektedir.
 
3.Diğer bir şart ise yapılan temsil ve ağırlama harcamalarının genel ahlak kurallarına ve kanunlara aykırı bir niteliğe sahip olmaması gerektiğidir.
 
Dikkat edileceği üzere söz konusu şartların bir kısmı sübjektif değerlendirmelere açıktır. Ancak bu şartların aranma gayesi söz konusu harcamaları asgari bazı objektif kurallara bağlamaktır. Bu nedenlerden dolayı uygulamada ortaya çıkacak sorunların olay bazında ele alınarak incelenmesi gerekmektedir.

Hospitality and Entertainment Expenses

It is evident that a direct relationship exists between  the hospitality and entertainment expenses and the acquisition and the continuation of the business profits. However, since expenses of this sort are somewhat open to  abuse, based on  its previous experiences, the Tax Administration has envisaged certain preconditions for the expense recognition of the hospitality and entertainment expenses.  Accordingly:
1. Primarily,  the person or persons for whom such hospitality and entertainment expenses  were borne, should have a business relationship with the firm. 
2. The hospitality and entertainment expenses incurred, should be commensurate with the volume and magnitude of the enterprise, and the expenditures incurred should not exceed the results of the attempted purposes.
3. Another condition is that,  such  hospitality and entertainment expenses should not breach the principles of public morality and the  laws.
As  could be noted, a part of these conditions are open to subjective evaluations. However, the reason for the introduction of these conditions is to determine certain minimum objective rules regarding such payments. Therefore, the problems that might occur due to these issues, should be examined on a case basis.

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: