Vazgeçilen Alacak

Vazgeçilen alacaklara ilişkin düzenlemelere VUK’un 324. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre; konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunur.
Bekleme süresi içinde işin terk, devir, ölüm ve kurumlarda devir halinde terk, ölüm veya devir tarihinde, karşılık hesabında bekleyen vazgeçilen alacaklar kara intikal ettirilir.
Bekleme süresi içinde vazgeçilen alacaktan diğer kaynaklardan doğan zararlarla veya geçmiş yıl zararları ile mahsup edilemez.
Konkordato veya sulh yolu ile alınmasından vazgeçilen alacaklar, alacaklı yönünden değersiz alacak olarak dikkate alınır.
Vazgeçilen alacaklarda değersiz kalacaklara ilişkin esaslar geçerlidir. Örneğin vazgeçilen alacağın zarar kaydedileceği dönem; alacaktan vazgeçildiği, diğer bir deyimle alacağın değersiz hale geldiği konkordato ve sulh anlaşmasına varıldığı dönemdir. Bu dönemde zarar kaydedilmeyen vazgeçilen alacak daha sonraki yıllarda matrahtan indirilemez 

Relinquished Receivables
 
Provisions regulating the relinquished receivables, are   provided in Article 324 of the Tax Procedures Code.  According to the concerned article,  receivables which are relinquished after composition or by amicable agreement shall be recorded under a special provision account in the debtor’s books. If the contents of this account are not eliminated by a loss within three years following the year in which the receivable was relinquished, they shall be transferred to the profit side.
 
In the event of the termination of the business activity, transfer of the enterprise, death, or the transfer of the ownership of the corporation, the relinquished receivables retained under the provisions account, are transferred to the profit side.
 
During the retention period, the relinquished receivables cannot be  offset against thr losses arising from other sources, or against the previous years’ losses.
 
Receivables that are not relinquished after composition or by amicable agreement,  shall be treated as bad debts from the standpoint of the creditor.
 
The principles regulating bad debts shall remain equally effective for the relinquished receivables. For example, the period on which the relinquished receivable shall be recorded as loss, will be the period on which a composition or an amicable agreement has been reached. The relinquished receivable that was not recorded as loss during this period, shall not be allowed for deduction from the tax base during the subsequent years.

YMM
HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: