Veraset ve İntikal Vergisi Hesaplama

Bir şahsa Ana-Baba-Eş ve Çocuklarından ivazsız (bedelsiz) mal intikal ettiğinde, veraset ve intikal  vergisi ½ oranında uygulanır. Bağışlanan malın değeri  (her hisseye isabet eden) 160.000,00TL den az olursa %5 vergi ödemesi hesaplanır. (Diğer murislere ise %10 olarak hesaplanır)

Geç beyanlarda usulsuzluk cezası kesilir. Bir dilekçe ile indirim talebinde bulunulur. ve kesilen usulsuzlugun cezasının 1/3 ü kaldırılır. Anne-Baba üst soy dur cocukları Alt soy dur. Eşin miras payı normalde ¼ olup kalan pay çocuklar için ise eşit paylaşım esastır. Çocuklar sağ iken miras torunlara geçmez. Miracçıların tamamı borçlarından da sorumludur. Mirasçılar ölen  adına kesilmiş cezalardan sorumlu değildir.
 
Cezaların şahsiliği kuralı nedeniyle ölüm halinde ölen kişi adına kesilmiş her türlü ceza düşer. Ölen kişinin (murisin) bıraktığı mirastan, ölüm tarihinden itibaren 3ay içinde mirası reddedebilirler. Mirasın reddi halinde ölen kişi T.C. emekli sandığı SSK yada Bağ-kur dan emekli aylığı alıyorsa (dulve yetim aylığı) reddedilmiş sayılmaz. Ölen kişinin hak sahibi eş ve cocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanır.
 
Veraset ve İntikal vergi istisnası şahıs başına 2009T.yılı için 107.604,00TL 2010 yılında ise 109.971,00TL dir.
 
Veraset ve İntikal vergisi 3 yılda 6 eşit taksitle Mayıs ve Kasım aylarında ödenir.

Türkiye de Uygulanan Veraset ve İntikal Vergisi,Eş ve Çucuğu Koruyucu Nitelikte olup Örneğin bir ev bir otomobil ve bankadaki bir miktar mevduatın mirascılara intikali nedeni ile Veraset ve İntikal Vergisi ya hiç ödenmez ya da çok az ödenir.

Bir tablo ile belirtecek olursak 2010 T.yılı Veraset ve İntikal Vergisinin Vergi Tarifesi Aşağıda görüldüğü örnekteki gibidir.

Matrah : (İlk) 160.000,00TL için

Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı % 1  

Ivazsız (bedelsiz) İntikallerde Vergi Oranı % 3

Sonra gelen rakam yüzdeleri artarak gitmektedir.

One Comment

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: