Legislation and Laws

OBJECTION TO BE DURING THE RESULTS OF THE INVOICE OR FAILURE TO

OBJECTION TO BE DURING THE RESULTS OF THE INVOICE OR FAILURE TO

OBJECTION TO BE DURING THE RESULTS OF THE INVOICE OR failure to   There is the invoice description of the Turkish Commercial Laws of the Old and New.   All statements and function within the framework... 

TAXATION TRANSFEROR TITLE BAD NEWS

TAXATION TRANSFEROR TITLE BAD NEWS

BAD NEWS WHO SALES TO THE CASTER HOUSE Finance Minister Mehmet Simsek, ‘Tax laws to be reviewed’ the promise of significant sensations, and then emerges on the new regulations. The latter is... 

Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda KDV iadesi.

Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda KDV iadesi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)                     TARİH: 19.12.2006  SAYI  ... 

Founding and Pre-operating Expenses

Founding and Pre-operating Expenses

 Founding and Pre-operating Expenses In Turkish tax legislation, provisions relating to founding and operating expenses, have been regulated in two separate laws. The first one is the Tax Procedures... 

Expenses incurred to the name of the landowner in constructions in return for flat

Expenses incurred to the name of the landowner in constructions in return for flat

Expenses incurred to the name of the landowner in constructions in return for flat   The ruling issued by the Directorate of Ankara Tax Office dated 10.02.2006, reads as follows:   In your petition... 

Expenses Incurred for the Purpose of Expanding Immovable Properties or of Permanently Increasing their Commercial Worth

Expenses Incurred for the Purpose of Expanding Immovable Properties or of Permanently Increasing their Commercial Worth

Expenses Incurred for the Purpose of Expanding Immovable Properties or of Permanently Increasing their Commercial Worth   The normal maintenance, repair and cleaning expenses of immovable assets that... 

Pro-rata depreciation application on cars

Pro-rata depreciation application on cars

Pro-rata depreciation application on cars   Through the amendment introduced in Article 320 of the Tax Procedures Code through Article 6 of Law Numbered 4108, certain limitations have been imposed on... 

What is the finishing date in multi-year construction and repair works?

What is the finishing date in multi-year construction and repair works?

What is the finishing date in multi-year construction and repair works? In multi year construction and repair works, in circumstances that are subject to temporary and final acceptance, the finishing date... 

Rediscount Application

Rediscount Application

Rediscount Application   The rediscount procedure is a revision process applied in the balance sheet  through the estimation of the actual values of  notes receivable and notes payable that have not... 

Disguised Profit distribution from the standpoint of the Income Tax Code applications

Disguised Profit distribution from the standpoint of the Income Tax Code applications

Disguised Profit distribution from the standpoint of the Income Tax Code applications     Through the regulations added through paragraph no. (5) to Article 41 of the Income Tax Code numbered 5615, ... 

Corporations that are exempt from corporation tax

Corporations that are exempt from corporation tax

Corporations that are exempt from corporation tax   The regulation concerning corporations that are exempt from corporation tax, are provided in Article 4 of the Corporation Tax Code. In the concerned... 

Prohibitions in tax applications

Prohibitions in tax applications

Prohibitions in tax applications   Officers engaged in tax procedures and examinations; those who are assigned to duty in Tax Courts, in Regional Administrative Courts or in the Council of State;  those... 

Which Actions are considered as second first degree irregularity?

Which Actions are considered as second first degree irregularity?

Which Actions are considered as second first degree irregularity?   An irregularity is the failure to conform to the provisions of tax laws which are concerned with form and procedure.   Regulations... 

The expense recording of the travel and accommodation expenses

The expense recording of the travel and accommodation expenses

The expense recording of the travel and accommodation expenses During the expense recording of the travel and accommodation expenses they have incurred, taxpayers may choose the taxpayers may choose the... 

Renewal Fund

Renewal Fund

Renewal Fund    Provisions regarding  the recording of the profits arising from the indemnifications obtained from the insurance in the case of sale or damaging of the  depreciable economic assets,... 

Hospitality and Entertainment Expenses

Hospitality and Entertainment Expenses

Temsil ve ağırlama harcamaları Temsil ve ağırlama harcamaları ile kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi arasında direkt bir ilişkinin olduğu açıktır. Ancak anılan harcamaların suistimallere... 

What is Cost?

What is Cost?

“Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilimum giderlerin toplamını ifade eder.” Değerleme... 

Non-deductible value-added tax

Non-deductible value-added tax

KDV’de İndirim Mekanizması   Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak... 

VAT application on constructions in return for flat

VAT application on constructions in return for flat

Arsa karşılığında inşaat yapılıp, inşa edilen binanın (veya binaların) bağımsız bölümlerinden bir kısmının arsa sahiplerine verilmesi ülkemizde oldukça sık karşılaşılan bir uygulamadır.... 

Which Actions are considered as first degree irregularity?

Which Actions are considered as first degree irregularity?

sulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir. Usulsüzlükler ve cezalarına ilişkin düzenlemelere  Vergi Usul Kanunu’nun 351-355. Maddeleri arasında...