Kuruluş ve örgütlenme gideri

Kuruluş ve örgütlenme gideri
Vergi hukukumuzda kuruluş ve örgütlenme giderleri ile ilgili hükümler, iki ayrı kanunda düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi, genel bir çerçeve kanunu olan Vergi Usul Kanunu, diğeri de organik bir vergi kanunu olan Kurumlar Vergisi Kanunu’dur.
Vergi Usul Kanunu’nun 282. maddesinde kuruluş ve örgütlenme giderleri, aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
“İlk tesis ve taazzuv giderleri, kurumun tesis olunması veya yeni bir şube açılması veyahut da işlerin devamlı surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderlerdir.”
Kanununun bu hükmüne göre, aktifleştirilmesi kurumların seçimine bırakılmış olan ilk tesis ve taazzuv giderlerinden kuruluş giderleri, kurumun kurulması veya faaliyetini genişletmesi; örgütlenme giderleri ise, kuruluşunu tamamlayan bir kurumun normal faaliyete geçmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet edinilmeyen giderleri kapsamına almaktadır.
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin 1-b bendinde kuruluş ve örgütlenme giderlerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir. Daha önceki Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bu düzenleme 14’üncü maddenin 2’nci bendinde düzenlenmiş idi.

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: