Binek otomobillerde kıst amortisman uygulaması

4108 sayılı Kanunun6 ncı maddesi ile VUK nun 320 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, binek otomobillerinin amortismanlarına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir.
Binek otomobillerinin amortismanında özellik arz eden husus; bunların aktife girdikleri yıl ayrılacak amortismanın aylık olarak hesaplanacak olmasıdır. Bu husus kanunda “faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmeye ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesirleri tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer itfa süresinin sonunda tamamen yok edilir.” şeklinde ifade edilmiştir.
Dikkat edileceği üzere; binek otomobillerinin aktife girdiği yılda aylık amortisman ayrılmasının bir istisnası vardır. Buna göre aşağıdaki şartların birlikte varlığı halinde, binek otomobilleri hangi tarihte aktife girerse girsin 12 aylık amortisman ayrılacaktır.
• İşletmenin faaliyet konusu kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmalıdır.
• Dönem içerisinde satın alınan binek otomobilleri bu amaçlar için kullanılmalıdır.
İşletmenin faaliyet konusu binek otolarının kiralanması ve eşitli şekillerde işletilmesi olmakla birlikte, satın alınan binek otomobilleri bu amaçlarla kullanılmıyorsa, bu binek otomobilleri için de aylık amortisman ayrılacaktır.
Binek otomobillerinin aktife girdikleri hesap döneminde aylık amortisman ayrılması, amortisman süresini uzatmayacaktır. Bu durumda, yılbaşından binek otomobillerinin aktife girdiği aya kadar olan süreye isabet eden amortisman, itfa süresinin son yılında yok edilecektir.

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: