Hangi fiiller ikinci derece usulsüzlük kapsamındadır?

Hangi fiiller ikinci derece usulsüzlük kapsamındadır?
 
Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.
Usulsüzlükler ve cezalarına ilişkin düzenlemelere Vergi Usul Kanunu’nun 351-355. Maddeleri arasında yer verilmiştir. Buna göre usulsüzlükler I. derece usulsüzlükler, II.derece usulsüzlükler ve özel usulsüzlükler olmak üzere üç dereceye  ayrılır ve yine aynı kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır.
 
Vergi Usul Kanunu’nun 352’nci maddesi uyarınca ikinci derce usulsüzlük olarak belirtilen fiiller aşağıdaki gibidir.
1. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342’nci maddenin 1’inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;
 2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;
3. (2995 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle kaldırılmıştır.)
4. Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç);
5. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;
6. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;
7. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması;
8. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: