Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi hangi tarihtir?

İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.
Geçici ve Kesin kabul usulüne tabi olmayan hallerde ise; işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.
Bitim tarihinden sonra, bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kar veya zararının tespitinde dikkate alınır. (G.V.K. Md: 44) Ayrıca işin bitim tarihinden sonra bu işleri yapanlara herhangi bir ödeme yapılması halinde; yapılan bu ödemeden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
Kamu sektörünce müteahhide ihale edilen her türlü inşaat ve onarım işlerinde geçici kabulün tatbikattaki seyri aşağıdaki şekilde olmaktadır.
1- Müteahhit sözleşmeye göre işin bitim tarihinde inşaatın tamamlandığını ve kabule hazır olduğunu idareye bildirmektedir.
2- Kontrol teşkilatının ilk muayenesi sonunda kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadığı tahakkuk ederse kabul komisyonları tarafından yapılacak muayenden sonra uygun görüldüğü  takdirde bir tutanakla geçici kabul yapılmaktadır.
3- Müteahhidin yaptığı inşaat ve onarım vaktinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından yukarıda belirtilen şekilde tespit edilmiş olduğu halde, kabul komisyonun inşaat mahalline gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir sebeple gecikirse, kabul tutanağında inşaat ve onarımın bilfiil bittiği tarih kaydedilmekte ve bu tarih (itibar tarihi) geçici kabul tarihi sayılmaktadır.
4- Geçici kabul tutanakları ancak idarece tasdikten sonra muteber olmaktadır.
Görüleceği üzere işin seyrine göre farklı geçici kabul tarihleri ortaya çıkmaktadır.(GVK. GT. Se­ri No: 85)
Bu geçici kabul tarihlerini şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.
     * Kabulün yapıldığı tarih – Tutanak tarihi.
     * Kabul tarihi – itibar tarihi.
     * Tasdik tarihi,
Yukarıda da belirtildiği üzere, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilecektir.

2 Comments

 • 02 Mart 2012 | Permalink |

  bir kooperatifin inşaatını yapmıştık ancak 2009 yılında geçici kabul yapmaadan binaya oturdular ve 2012 yılında tarafımıza bildirmeden bizim yapmamız gereken imalatlarıda kendileri yaparak eskiye dönük olaraakta tesisat hatalarından dolayı tarafımızdan tamirat parası istemekteler. kısaca sorum şu: tutanak olmasa dahi 3 yıldır binayı kullanmaları ve bu sürede tarafımıza hiçbir eksik yada hatalı imalat bildirmemelerine rağmen bizz geçici kabul yapmış sayılırmıyız. yada teslim etmişmi sayılırız. çünki tüm savunmamızı bu gerçeklik üzerine kuracaağız. teşekkür ederim.

 • 03 Mart 2012 | Permalink |

  merhabalar
  sorunuza cevap verebilmem için tam ayrıntılı olarak. sozlesmelerinizi görmem gerekiyor. anladığım kadarıyla inşaatı teslim etmemişsiniz. geçici kabul yapılmadan inşaata inşaat sahipleri kooperatif üyeleri oturmuş. geçici kabul yapılmadan inşaatı teslim etmiş sayılmazsınız.
  1- iskan belgesi aldınızmı?
  2-geçici kabul yaptınızmı?
  3-inşaata yapılan sonradan giderlerin ödemesi sizin tarafınızdanmı ödendi?
  4-aranızda yapmış olduğunuz inşaat sözleşmesinin örneği ?
  bu soruların cevaplarını yollar iseniz ise size gerekli araştırmayı yapar. bilirkişi olarak danışmanlık hizmetini ve gerekli raporları hazırlayabilirim. size yardımcı olurum. bana aranızda yapılmış tüm iş ve işlemleri gönderebilirseniz iyi olur. sizin işiniz böyle kısa bir cevap yoluyla çözülemez. birlikte çalıştığım hukukçularla mütalaa yaparak size cevap verebilirim. eğer düşünürseniz bu işi yapmamı ve size bir yorumda bulunmamı isterseniz benimle tekrar temasa geçersiniz.
  saygılarımla kolay gelsin

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: