Maliyet bedeli nedir?

“Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilimum giderlerin toplamını ifade eder.”
Değerleme ölçüleri arasında sayılmamış olmasına rağmen alış bedeli ölçüsü bir değerleme ölçüsü olarak Türk ve yabancı esham ve tahvilatın değerlemesinde kullanılır.
Alış bedelinin, maliyet bedelinden farkı, satın alma bedeline, bu satınalma ile ilgili bilimum giderlerin katılmayacak olmasidir.
İşletmeye dahil hangi iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli ile değerlenmesi gerektiği Vergi Usul Kanunu’nda açıklanmıştır. Bunları sayacak olursak;
• Gayrimenkuller; (V.U.K. Madde 269-272)
• Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı;
• Tesisat ve Makinalar;
• Gemiler ve diğer taşıtlar;
• Gayrimaddi Haklar;
• Demirbaş Eşya, Alet Edevat, Mefruşat; (V.U.K. Madde 273)
• Satınalınan Emtia; (V.U.K. Madde 274)
• İmal Edilen Emtia; (V.U.K. Madde 275)
• Zirai Mahsuller; (V.U.K. Madde 276)
• Hayvanlar; (V.U.K. Madde 277)

What is Cost?
 
According to the Tax Procedures Code,  “cost” refers to the total of payments made on account of the acquisition of a commercial. asset or else for the increase in its value, as well as all expenses associated therewith.
 
Although not included among the appraisal criteria,  the acquisition price is used in the appraisal of the Turkish and foreign bonds and securities.
 
The difference between the acquisition price and the cost value is that,   the acquisition price does not include the other  costs incurred during the purchase of the  relevant asset.
 
The type of economic assets capitalized by the enterprise  that should be appraised at cost value, are listed in the Tax Procedures Code. These are, as follows:
 

 • Immovable assets, (Tax Procedures Code Articles 269 – 272),
 • Components and accessories of immovable properties,
 • Machinery and installations,
 • Ships and other vehicles,
 • Intangible rights,
 • Tools, implements, furnishings and fixtures (Tax Procedures Code, Art. 273),
 • Purchased merchandise (Tax Procedures Code Art. 274),
 • Manufactured merchandise (Tax Procedures Code Art. 275),
 • Agricultural products (Tax Procedures Code Art. 276),
 • Livestock (Tax Procedures Code Art. 277)

One Trackback

 • 02 Ağustos 2014 | Permalink |

  car worth…

  Maliyet bedeli nedir? – Mali Müşavir Alanya | SMMM İrfan AKALIN…

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: