SKG Genelgesi 2010 / 44

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sayı : B.13.2.SGK.0.11.01.01/GSS/ 223 31.MART.2010
Konu :SUT ‘ta yapılan düzenlemeler
GENELGE 2010/44

Bilindiği üzere 2008 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”
1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29/9/2008 tarihli ve 27012 mükerrer
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22/10/2008 tarih ve
27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde
değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 uncu maddesinde;
“Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer
almıştır.
Bu hüküm doğrultusunda; 01/04/2010 tarihinde yürürlüğe girecek 2010 yılı “Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nden önce düzenlenmiş olan Diyabet
tedavisi”nde kullanılan ilaçlarla ilgili 2008 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama
Tebliği” hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporlar süresinin sonuna kadar geçerli
kabul edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M. Emin ZARARSIZ
Kurum Başkanı

Genelgeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayın…

2 Comments

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: